ข่าวสาร

๒๖ มีนาคม การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ) ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา
kun silprasit

๒๖ มีนาคม การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ) ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา

มศว เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่ได้รับการนำเสนอเป็นตัวอย่างกิจกรรม -การรวบรวมและปลูกรักษาพันธุ์พืช โดย คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย -การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร โดย คณะเภสัชศาสตร์ -การจัดทำ DNA barcode ของสมุนไพรบางชนิด โดย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 


-การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร
โดย คณะเภสัชศาสตร์
-การจัดทำ DNA barcode ของสมุนไพรบางชนิด
โดย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

-การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร
โดย คณะเภสัชศาสตร์
-การจัดทำ DNA barcode ของสมุนไพรบางชนิด
โดย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
...

Previous Article ขอเชิญร่วมในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”
Next Article การคัดเลือกพันธุ์ไม้พื้นเมืองเพื่อปลูกฟื้นฟูในพื้นที่เหมืองแร่สังกะสี อ.แม่สอด จ.ตาก งบประมาณแผ่นดิน วช. มุ่งเป้า 2562
Print
609